Weststellingwerfs Belang neemt deel aan nieuw college

Weststellingwerfs Belang neemt deel aan nieuw college

Kandidaat-wethouders nieuw college Weststellingwerf bekend

De kandidaat-wethouders van het nieuwe college van burgemeesters en wethouders
(B&W) in de gemeente Weststellingwerf zijn bekend. Het nieuwe college wordt gevormd
door Weststellingwerfs Belang, CDA en VVD. In het nieuwe college leveren het CDA en
Weststellingwerfs Belang beide één wethouder en de VVD twee wethouders. De totale
formatieomvang van het college zal 3,2 fte gaan bedragen.

Namens Weststellingwerfs Belang treedt Mariska Rikkers-Oosterkamp (40) toe tot het
college. Rikkers is sinds 2014 raadslid in Weststellingwerf en is de huidige
fractievoorzitter. Zij is onderneemster in Wolvega. Rikkers zal voor 0,6 fte het
wethouderschap gaan vervullen. Weststellingwerfs Belang krijgt onder andere
portefeuilles op het gebied van duurzaamheid, afval, jeugd en ouderen.

Voor het CDA treedt Hanneke Zonderland (58) toe tot het college. Zij was van 1998 tot
2014 CDA-raadslid in Weststellingwerf, waarvan 4 jaar fractievoorzitter. In het dagelijks
leven is Zonderland praktijkmanager in de huisartsenzorg. Zonderland gaat voor 1,0 FTE
aan de slag. Het CDA krijgt onder andere portefeuilles op het gebied van het sociaal
domein, wonen en leefomgeving.

Namens de VVD zullen Jack Jongebloed (54) en Roelof Theun Hoen (35) tot het college
gaan toetreden. Jongebloed is sinds 2010 wethouder in Weststellingwerf. Hoen is sinds
2010 raadslid in Weststellingwerf en de huidige fractievoorzitter van de VVD. Hij is
tevens beleidsadviseur bij de VVD in de Provinciale Staten van Fryslân. Jongebloed en
Hoen zullen ieder voor 0,8 fte aan de slag gaan. De VVD krijgt onder andere portefeuilles
op het gebied van financiën, onderwijs, verkeer & vervoer en recreatie & toerisme.

“Bij de samenstelling van het nieuwe college is vooral gezocht naar verandering.
Het nieuwe college moet een bestuursstijl hebben van samenwerking, daadkracht en in
kunnen spelen op de initiatieven vanuit de samenleving. Een team dat een
weerspiegeling is van de samenleving waarbij ook vrouwen een rol en positie moeten
hebben in het openbaar bestuur. Met deze vier wethouders gaan we de ambities die we
in ons coalitieakkoord presenteren tezamen met de uitdagingen die op ons af komen vol
energie en vertrouwen tegemoet”, aldus Hans Visser van het CDA namens de
onderhandelaars van de coalitiepartijen.

Op 31 mei zullen de kandidaat-wethouders worden geïnstalleerd in een extra
raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering zal ook het coalitieakkoord worden
besproken. Dit akkoord zal volgende week door de onderhandelaars worden
gepresenteerd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.