Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 & Motie ‘Hemelwater reservoirs’.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 & Motie ‘Hemelwater reservoirs’.

Vanavond hebben wij in de Raadsvergadering bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 ingestemd met het door het college voorgestelde scenario 3.
Wat houdt scenario 3 dan in hoor ik u denken.

Scenario 3. Voortzetten huidige beleid en uitvoering klimaatmaatregelen, bewustwording bewoners en energiebesparing
1. Met dit scenario wordt het huidige beleid voortgezet. Dit beleid richt zich op het in stand houden wat goed functioneert en datgene verbeteren wat nog niet goed functioneert. Bij het verbeteren ligt er een sterk accent op het klimaatbestendiger maken van de voorzieningen en duurzaam beheer.
2.Binnen dit scenario worden de negen knelpunten ten aanzien van wateroverlast die uit de klimaatstresstest naar voren zijn gekomen aangepakt.
3. Door het afkoppelen van regenwater van het drukrioolstelsel in het buitengebied wordt energie bespaard.
4. Er wordt ingezet op het vergroten van kennis, draagvlak en betrokkenheid van klimaatverandering.

Daarvoor wordt een programma opgesteld met acties en maatregelen. Met daarin voorstellen om inwoners en bedrijven te stimuleren klimaat- en waterbewuste keuzes te maken of met eigen initiatieven te komen.

Tevens hebben wij als Weststellingwerfs Belang aangegeven de motie ‘Hemelwater opvangreservoirs’ van SDW mede in te dienen (samen met de partijen GroenLinks & D66).  Met deze motie vragen wij het college te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ondergrondse opvangreservoirs te plaatsen bij gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis en openbaren basisscholen, zodat toiletten doorgespoeld kunnen worden met hemelwater. Ook vragen wij om deze mogelijkheid vanuit de gemeente te promoten bij nieuw te bouwen projecten in onze gemeente.

Door op de link te klikken komt u bij de motie.

35. Motie SDW, GL, D66, WB – Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 ‘Hemelwater opvangreservoirs’

De wethouder heeft gevraagd of er zelf een onderzoek gedaan mag worden of dat dit door een ‘duur’ bedrijf gedaan dient te worden. Wij zijn van mening dat dit niet door een ‘duur’ bedrijf gedaan hoeft te worden.

De wethouder heeft de toezegging gedaan om het onderzoek (intern) te gaan laten uitvoeren en daarnaast de toezegging gedaan om bij nieuw te bouwen objecten toelichting te gaan geven.
Hierop is de motie niet in stemming gebracht.

Tom Hartog
Fractievoorzitter
Weststellingwerfs Belang

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.