Zienswijze Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Zienswijze Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Veenweide.

Begin November werd ons het ontwerp veenweideprogramma 2021-2030 ter inzage aangeboden.
Blij zijn wij dat wij als raad met ondersteuning van dhr. Stam een zienswijze hebben kunnen opleveren en constructief de samenwerking hebben opgezocht in het belang van onze inwoners en leefomgeving.

Gelijkwaardigheid is voor Weststellingwerfs Belang een uitgangspunt voor een goed document, maar ook een duurzame samenwerking. De kennis en unieke kenmerken van iedere regio moeten belicht worden.
De landbouw kenmerkt onze gemeente al vele jaren. Prachtige bedrijven zijn doorgegeven van generatie op generatie. Wij zijn blij dat het begrip maatwerk een grote rol heeft gekregen in dit document om een afrekening op onhaalbare doelen en ongrijpbare resultaten te voorkomen. De kosten van de veenweideproblematiek zouden niet bij een specifieke groep mogen worden neergelegd. Inventiviteit van ondernemers moet ruimte krijgen en worden  benut en ondersteund.

Naast vele ondernemers in het veenweide gebied worden ook woningeigenaren geconfronteerd met de problemen voortkomend uit de veenbodemdaling, dit heeft een enorme impact op gezinnen hierbij hopen wij ook dat er een vorm van procesgerichte steun ontstaat.

In het raadsvoorstel wordt gevraagd om de bijgevoegde zienswijze op het concept Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen.
Raad breed is hier een Amendement gemaakt op de concept zienswijze. Deze is vanavond unaniem aangenomen.

Via de link kunt u het ingediende Amendement lezen.

3. Amendement Veenweideproblematiek

 

Woordvoerder: Desiré Woudstra

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.