Weststellingwerfs BelangUw belang!

Weststellingwerfs Belang gelooft in eigen kracht, weet zich gesteund door een groot maatschappelijk draagvlak en heeft de handen vrij om 100% naar de Weststellingwerfse behoeften en wensen, te handelen, en beleid te maken, omdat zij niet gebonden is aan de landelijke politiek.

Weststellingwerfs Belang zal en kan niet het onmogelijke beloven. Maar met uw stem en steun kunnen wij onze visie uitdragen en staan voor wat wij belangrijk vinden binnen onze samenleving!

Wilt u zich aansluiten bij Weststellingwerfs Belang en wilt u lid worden?
Meld u dan aan middels ons inschrijfformulier: Klik hier om het formulier te openen.