Bestuur

Voor algemene informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot het bestuur: secretaris: secretariaat@weststellingwerfsbelang.nl
Voor politieke informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot de fractie.
Tom Hartog, Fractievoorzitter | Telefoon: 06-52509972 | Email: tom@weststellingwerfsbelang.nl

Peter Spin, voorzitter | Telefoon: 06-13053534 | Email: peter@weststellingwerfsbelang.nl
Harmke Dijkstra, secretaris | Email: secretariaat@weststellingwerfsbelang.nl
Piet Kromkamp, penningmeester | Email: penningmeester@weststellingwerfsbelang.nl

Rinus Wijngaard, bestuurslid
Chris Krediet, bestuurslid
Emma Winter, bestuurslid
Sieto Koopman, bestuurslid
Arjen Cordes, bestuursadviseur