Bestuur

Voor algemene informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot het bestuur: secretaris: secretariaat@weststellingwerfsbelang.nl
Voor politieke informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot de fractie.
Desiré Woudstra-Dooper, Fractievoorzitter Telefoon: 06-83225556 | Email: Desire@weststellingwerfsbelang.nl

Angela Faro-Spin, voorzitter | Email: Angela@weststellingwerfsbelang.nl
Harmke Dijkstra, secretaris | Email: secretariaat@weststellingwerfsbelang.nl
Jordy de Jong Pen, penningmeester | Email: penningmeester@weststellingwerfsbelang.nl

Rinus Wijngaard, bestuurslid
Chris Krediet, bestuurslid