Bestuur

Voor algemene informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot het bestuur: secretaris: sieto.koopman@home.nl
Voor politieke informatie over Weststellingwerfs Belang kunt u zich wenden tot de fractie: fractievoorzitter: t.hartog1988@gmail.com

Emma Winter, voorzitter | Telefoon: 06-44087034 | Email: emmawinter2@hotmail.com
Sieto Koopman, secretaris | Email: sieto.koopman@home.nl
Piet Kromkamp, penningmeester | Email: pietkromkamp47@gmail.com

Rinus Wijngaard, bestuurslid
Chris Krediet, bestuurslid
Arjen Cordes, bestuursadviseur