Over Emma Winter

Emma Winter stelt zich voor

Mijn naam is Emma Winter, raadslid voor Weststellingwerfs Belang. Mijn ervaring in de zorg vormt de basis van mijn betrokkenheid bij het welzijn van onze gemeenschap, en mijn passie voor zingen breng ik zowel in mijn politieke werk als in mijn persoonlijke leven.
In mijn rol als raadslid draag ik een diverse set portefeuilles:
– Bouwen en wonen: Ik zet me in voor duurzame en toegankelijke huisvesting.
– Gemeenschappelijke regelingen: Streven naar effectieve samenwerkingen voor een sterke gemeente.
– Opvang/huisvesting statushouders en vluchtelingen: Empathisch werken aan een inclusieve samenleving.
– Duurzaamheid milieu en klimaatadaptatie: Bouwen aan een groenere en veerkrachtige toekomst.
– Armoede en schuldhulpverlening: Inzetten voor inclusieve maatregelen en ondersteuning.
– Sociaal-cultureel werk: Omarmen van de kracht van cultuur en gemeenschap.
– Maatschappelijke ondersteuning: Streven naar een ondersteunende samenleving voor iedereen.
– Amateuristische kunstbeoefening: Aandacht voor de waarde van kunst in het dagelijks leven.
– Kunst en cultuur: Bevorderen van creativiteit en culturele diversiteit.
– Breedband: Werken aan toegankelijke en snelle internetverbindingen.
– Circulaire economie: Streven naar een duurzame en circulaire economie.
– Kwaliteitsniveau openbare ruimte: Zorgen voor een leefbare en aantrekkelijke omgeving.
– Herinrichting de Blesse
– Verkeer en vervoer: Werken aan efficiënte en duurzame mobiliteit.
– Woon-werk samenwerking
Buiten mijn politieke betrokkenheid geniet ik met mijn partner van ons jonge gezin, inclusief onze levendige puppy. Deze persoonlijke verbondenheid met het dagelijks leven geeft mij inzicht en inspiratie in mijn werk als raadslid.
Voor vragen of input, sta ik altijd open. Schroom niet om contact op te nemen. Samen werken we aan een sterke en betrokken gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.