Doneren

Donateur worden?

Bent u het met ons eens dat er nog veel te verbeteren valt in Weststellingwerf? Vindt u ook dat de gevestigde orde een spiegel voorgehouden moet worden? Deelt u de mening dat ouderen niet vergeten moeten worden, dat van de kennis van de jongere generatie in combinatie met de wijsheid van de ouderen gebruik moet worden gemaakt? Vindt u ook dat er te veel dat over de minima heen wordt gewalst?
Hoe groter we zijn, des te sterker we staan!

Als u geen lid wilt worden maar Weststellingwerfs Belang wel wilt steunen.  Bijvoorbeeld omdat u het gedachtegoed van Weststellingwerfs Belang een warm hart toedraagt dan waarderen wij dit absoluut!

Weststellingwerfs Belang kan elk financiële gift goed gebruiken voor bijvoorbeeld de promotie en of campagneverbreding.

U kunt donateur worden van Weststellingwerfs Belang, donateurs kunnen zelf bepalen wat ze schenken

Uw donatie kunt u overmaken naar:
IBAN: NL75 RABO 03719 252 23 t.n.v. Weststellingwerfs Belang te Wolvega.