Ontstaan WB

Het was een indrukwekkende menigte op maandagavond 4 januari 1982 tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. 1500 ontevreden burgers demonstreren tegen het betalen van dubbele rioolrechten.

Gewapend met spandoeken, met daarop niet mis te verstande teksten, trekt de massa vanaf het markplein in een lange optocht naar de hal van het gemeentehuis, die op zo’n menigte niet berekend is. Namens de belangenorganisaties (FNV afdeling Wolvega, CNV afdeling Weststellingwerf, bewonersvereniging De Meulepolle en de huurdersvereniging Martiniewoningen en Noordwolde e.o.), samen ongeveer 2400 gezinnen vertegenwoordigend, overhandigen Thijs Hoekstra en Piet Baljé aan burgemeester Boelens een stuk rioolbuis, waarop te lezen staat: ‘Wat wij voor ‘82 wensen: gelijke rioolrechten voor alle mensen.’

Ook de teksten op de tientallen spandoeken maken erg duidelijk, dat de dubbel betalende huurders zat zijn van die al vier jaar durende rioolrechtenkwestie. ‘Wij willen wel op de pot, maar dubbel gaat zo rot’, ‘Ons met dubbele rioolrechten belasten, laat de gemeenteraad maar barsten’, ‘B en W gaan hier aan de haal met het geld van Jan Modaal’, ‘Dubbel op de pot’, ‘Enkel AOW, maar twee keer op de plee’, ‘Wij balen van ‘t dubbel betalen’, ‘dubbel rioolrecht is onrecht’, ‘politiek en onverstand gaan in Weststellingwerf hand in hand’, ‘Geld stinkt, dubbel geïnd rioolrecht zeker’ en ‘Door politiek onbenul is de huurder weer de …..’ zijn teksten die er niet om liegen.

Uiteraard is de werkgroep die de demonstratie op touw zet, bijzonder blij met zo’n enorme opkomst. Onder de demonstranten zijn ook veel mensen uit Noordwolde en omgeving. Hoewel de opkomst massaal is, verloopt de demonstratie uiterst correct. Bij de ingang van het gemeentehuis ontvangen alle bezoekers twee consumptiebonnen. Het halen van een consumptie kost erg veel moeite, omdat er in de stampvolle hal bijna geen doorkomen aan is. De mensen van de huishoudelijke dienst hebben er de handen vol aan iedereen van een nieuwjaarsborrel te voorzien.

Naar aanleiding van deze demonstratie is het Weststellingwerfs Belang opgericht.