Over Tom Hartog

Tom Hartog stelt zich voor

Mijn naam is Tom Hartog, geboren in 1988 in het Drentse dorpje Vries.
In 2010 ben ik naar de mooie gemeente Weststellingwerf verhuist en ben ik in Wolvega gaan wonen. waar ik mij direct heel erg thuis en op mijn gemak voelde.
Eind 2014 moest ik helaas wegens omstandigheden verhuizen naar Zuidlaren.
In 2017 kon ik gelukkig weer terugkeren naar de gemeente Weststellingwerf. Na 6 maanden in Noordwolde gewoond te hebben woon ik inmiddels weer in Wolvega.

Sinds november 2013 ben ik lid van Weststellingwerfs Belang. Ik mocht toen direct al volop meedoen in de campagne voor de verkiezingen in 2014 en na de verkiezingen ben ik in de steunfractie gekomen en heb daarbij vanaf dat moment alles op de voet kunnen volgen. Ook heb ik zitting genomen in het bestuur van Weststellingwerfs Belang.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als uitvoerder bij Baas B.V..

Op 31 mei 2018 ben ik beëdigd als raadslid voor Weststellingwerfs Belang in de gemeente Weststellingwerf. Ook zal ik de rol als fractievoorzitter op mij gaan nemen.

Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles :

Werk
-Economische ontwikkeling
-Werkgelegenheid
-Regelgeving / deregulering
-Circulaire economie
-Breedband
-Vergunningverlening / Toezicht en Handhaving (VTH)

Wonen en Leefomgeving
-Omgevingswet / -visie
-Bouwen en wonen
-Volkshuisvesting
-Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
-Recreatie en Toerisme
-Openbare ruimte, riolering en afval
-Verkeer en vervoer / wegen
-Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie

Bestuur
-Openbare orde en Veiligheid
-Bestuur
-Lobby en acquisitie
-Personeel en organisatie
-OWO samenwerking
-Dienstverlening
-Communicatie
-Financiën

Overig
Gemeenschappelijke regelingen