Over Martijn Rooks

Mijn naam is Martijn Rooks. Geboren en getogen in Westellingwerf in 1981. Samen met mijn vrouw en twee kinderen woonachtig in Wolvega.
In het dagelijks leven werk ik als leerkracht op een mooie basisschool in Steenwijk. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om motor te rijden, te BBQ’en voetbal te kijken. Voetbal kijken doe ik vaak bij mijn zoon bij de plaatselijke FC en ik heb een seizoenkaart van SC Heerenveen.

Ik ben al een tijd lid van Weststellingwerfs Belang. Binnen de partij heb ik verschillende functies bekleed. De ene keer op de voorgrond en de andere keer wat meer op de achtergrond. Sinds oktober 2023 ben ik actief als raadslid van Weststellingwerfs belang.
Ik hoop door mijn werkzaamheden in het onderwijs een mooi aanvulling te zijn op ons mooie hechte team en dan vooral op de gebieden jeugd en onderwijs.
Mocht je vragen hebben of ideeën willen delen, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Op deze manier kunnen we Westellingwerf nog wat mooier maken voor ons allemaal.

Ik heb als raadslid de volgende portefeuilles:

Programma Bestuur en Ondersteuning
Personeel en organisatie
Bedrijfsvoering

Economie
Centrumontwikkeling Wolvega en Noordwolde
Werkgelegenheid

Onderwijs
Onderwijs huisvesting
Onderwijs
Muziekonderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie
Openbare bibliotheek

Sociaal Domein
Werk en Inkomen
Jeugd
Participatiewet
Inburgering
Armoede en Schuldhulpverlening
Bestemming Wolvega

Volksgezondheid en Milieu
Speeltuinen
Algemeen
Opvang statushouders en vluchtelingen