Over Peter Spin

Peter spin stelt zich voor 

Mijn hele leven speelt zich nagenoeg af in Wolvega.
Ik woon, samen met mijn vrouw Anita, aan de rand van dit mooie dorp.

Sport
Veel jaren heb ik zowel actief als bestuurlijk doorgebracht in de wereld van de sport.
Voetbal bij de plaatselijke FC en op latere leeftijd bij de buren van V.V.O.
Korfbal bij S.I.O.S en in het groen wit van Leonidas Noordwolde.
Volleybal, Basketbal, Darts, Bowling passeerden ook de revue.

Cabaret
Dat was een grote passie van mij en samen met de andere leden hebben we vele mensen blij gemaakt met onze voorstellingen. Een combinatie van zang en sketches, zoveel mogelijk in onze prachtige taal, te Stellingwarfs. Helaas is aan de cabaretgroep the Flying Stars een einde gekomen maar ik kijk er met plezier op terug.

Politiek 
Na de ruime overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kon WB met 4 zetels in de raad plaatsnemen waaronder mijn persoon en vormen we de coalitie met collega’s van de VVD, CDA en SDW. Het streven van mijzelf is, onder andere, te trachten de politiek dichter bij de inwoners te brengen. In plaats van wantrouwen te creëren, vertrouwen te winnen.
Enkele portefeuilles die ik vertegenwoordig namens WB zijn Veiligheid, Centrumontwikkeling, Sport, Recreatie en Toerisme, Riolering, Afval, Bouwen en Wonen, Monumentenzorg, Grondbeleid en Gemeentelijk vastgoed en V.T.H.

Motto
De kop d’r veur!