Over Desiré Woudstra-Dooper

Desiré Dooper stelt zich voor

Mijn naam is Desiré Woudstra-Dooper, 31 jaar.

Getrouwd, en moeder van een zoon en dochter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als sociotherapeut en bied ik ondersteuning aan mensen met LVB en onbegrepen risicovol gedrag. Een gedeelte heeft een forensische achtergrond.
Zo dynamisch als mijn werk is vind ik de politiek ook. Het kunnen meedenken en soms ook out of the box kijken is altijd weer een uitdaging. Mijn interesse ligt voor het grootste gedeelte in het sociaal domein. Een pittige maar dynamische uitdaging sinds de decentralisatie.
Naast werken heb ik een passie voor muziek. Dit doe ik dan ook graag, zowel thuis als op mijn werk.
Mijn portefeuilles zijn:
– Bestuur en organisatie
– Dorpenbeleid
– Bedrijventerreinen
– Economische ontwikkeling
– Werelderfgoed koloniën van Weldadigheid
– Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties
– Bestemming Noordwolde
– Ouderen
– Maatschappelijk werk
– Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk
– Gebiedsteams
– Volksgezondheid
– Landbouw
– Omgevingswet-visie