Voedselbank

Weststellingwerfs Belang draagt voedselbank warm hart toe

Weststellingwerfs Belang draagt voedselbank warm hart toe

Zoals u inmiddels uit de diverse media heeft kunnen vernemen heeft Weststellingwerfs Belang de motie inzake voedselbank van Vrijheid voor Allen/ PvdA aangaande een structurele bijdrage voor de voedselbank niet ondersteund. Dat wil absoluut niet zeggen dat wij de noodzaak voor een dergelijke voorziening niet onderkennen. Weststellingwerfs Belang vind echter…