Desiré Dooper & Tom Hartog bijna 1 jaar raadslid voor Weststellingwerfs Belang

Desiré Dooper & Tom Hartog bijna 1 jaar raadslid voor Weststellingwerfs Belang

Beste volgers van Weststellingwerfs Belang,

Inmiddels zijn Desiré Dooper en Tom Hartog bijna 1 jaar actief als raadslid in hun eerste periode voor Weststellingwerfs Belang

Wij hebben in dit jaar al veel mogen leren en kunnen u melden dat wij, gesteund door onze fantastische steunfractie leden, nog steeds met erg veel plezier ons werk voor de gemeenteraad van Weststellingwerf uitvoeren.

Graag willen we u ook laten weten welke portefeuilles wij beheren.


Tom Hartog:

Werk
-Economische ontwikkeling
-Werkgelegenheid
-Regelgeving / deregulering
-Circulaire economie
-Breedband
-Vergunningverlening / Toezicht en Handhaving (VTH)

Wonen en Leefomgeving
-Omgevingswet / -visie
-Bouwen en wonen
-Volkshuisvesting
-Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
-Recreatie en Toerisme
-Openbare ruimte, riolering en afval
-Verkeer en vervoer / wegen
-Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie

Bestuur
-Openbare orde en Veiligheid
-Bestuur
-Lobby en acquisitie
-Personeel en organisatie
-OWO samenwerking
-Dienstverlening
-Communicatie
-Financiën

Overig
Gemeenschappelijke regelingenDesiré Dooper:

Mensen
-Werk en Inkomen
-Jeugd
-Ouderen
-Maatschappelijke ondersteuning
-Participatiewet
-Onderwijs
-Kunst en Cultuur
-Sport
-Volksgezondheid
-Armoede en schuldhulpverlening
-Gebiedsteams

Werk
-Landbouw

Bestuur
-Communicatie

Overig
-Gemeenschappelijke regelingen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *