Algemene beschouwingen door fractievoorzitter Tom Hartog

Algemene beschouwingen door fractievoorzitter Tom Hartog

Afgelopen maandag, 8 juli 2019, de laatste raadsvergadering voor het zomer reces. Onder andere de Algemene beschouwingen, de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020 – 2023 stonden op het programma.
Hierbij de tekst zoals Weststellingwerfs Belang fractievoorzitter Tom Hartog deze heeft voorgedragen.
Een tekst met input vanuit de fractie en steunfractie van Weststellingwerfs Belang.

 

Algemene Beschouwingen, Voorjaarsnota 2019 & kadernota 2020-2023
Men zegt vaak “Je moet niet achterom kijken, de toekomst ligt voor je “….
daar zit een kern van waarheid in. Ter verduidelijking, wegens het succes van de Nederlandse vrouwen op het WK voetbal….je moet naar voren spelen om een doelpunt te maken, om je doel te bereiken. Aan een doelpunt gaan veel stappen vooraf ( de geschiedenis ), het is een tactiek, een strategie. De toekomst wordt gevormd door het verleden en in het heden.

Na jaren plaats genomen te hebben op de reservebank is Weststellingwerfs Belang vaste keuze geworden in het team van de coalitie met VVD en CDA.
“De kracht van Samen en Doen ” is ook datgene dat WB nastreeft.
WB ziet, dat het samenwerken tussen de coalitie, de basis elf, en de oppositie, zeg maar de reserves, beter zou moeten kunnen.

WB is van mening dat alle partijen, het complete team dus, hetzelfde doel nastreven…namelijk het beste voor de inwoners van Weststellingwerf.
Samenwerken is nodig om dit doel na te streven en daar hoort niet bij dat raadsleden
collega- raadsleden of wethouders proberen een pootje te lichten met moties van treurnis.
Een schouderduw is niet erg maar een tackle van achteren of een gestrekt been, behoren niet tot fairplay. Dit getuigd volgens ons niet van de wil tot samenwerken en noemen wij “zeer te betreuren”. ……. ( even stilte aanhouden )

Een goed voorbeeld van schouder aan schouder, raadsbreed een muurtje optrekken is het nieuwe beleid m.b.t. gaswinning. Liepen eerder de standpunten uiteen, nu hebben we NEE = NEE, in het belang van de veiligheid van de inwoners van nu en hun kapitaalgoederen maar ook van onze kinderen en volgende generaties.

“De toekomst ligt voor je “….( pauzeren, laat publiek nadenken )

“De jeugd heeft de toekomst”…. ( pauzeren, laat publiek nadenken )

Maar wie zorgt voor de jeugd? Wie zorgt er voor de jeugd wanneer het niet zo lekker loopt? Of wanneer er tegenslagen zijn?
Wij…( wijs de kring rond en op jezelf ) Wij, het college van B&W en Gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor onze jeugd, voor de jeugd van Weststellingwerf.
Deze verantwoordelijke taak heeft het rijk “afgestaan” ( handbeweging maken ) aan de Gemeenten met als “bonus” ( zelfde handbeweging maken ) een flink financieel gat.

Onze wethouder, mevrouw Rikkers, is naar Den Haag getogen en heeft daar, tezamen met andere Gemeenten, een petitie aangeboden waarin wordt aangedrongen op een structurele oplossing vanwege de tekorten op jeugdzorg. Klasse Mariska ( duimpje omhoog ).
De uitdaging is er om de kosten beheersbaar te maken zodat de hulp kan worden geboden die noodzakelijk is, zeker gezien het feit dat er nog steeds een toename in het aantal hulpaanvragen is. WB is verheugd dat het college de aanbevelingen van de Provinciale Taskforce ter harte heeft genomen waarbij met name veel aandacht is voor preventie.
Preventieve maatregelen zijn en worden genomen om de vraag naar zorg te verminderen.
Vlechten in de scholen, een praktijkondersteuner voor huisartsen en bekendheid over gebiedsteams zullen of hebben hier een positieve uitwerking op.

Het aloude gezegde : “Voorkomen is beter dan genezen” kent u allemaal.

Zo ook met “Jongeren Op Gezond Gewicht”, een initiatief waarbij Weststellingwerf sinds 2015 is aangesloten. Het samen streven naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl is ook gericht op preventie.

WB is blij dat JOGG een serieus item is binnen Weststellingwerf en dat dit breed wordt gedragen binnen college en raad.
Op deze wijze zijn Preventie,Welzijn en Zorg met elkaar verbonden.
Steeds meer ketenpartners sluiten zich aan bij JOGG, van basisscholen, buurten, kinderdagverblijven tot aan Sport Fryslan en cateraars aangesloten bij het Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen.
WB is grote voorstander van dit JOGG initiatief en zou een verbreding naar wellicht VOGG ( Volwassenen Op Gezond Gewicht ) ook wel zien zitten. ( met een knipoog brengen )

Een ander, letterlijk, lichtpunt in deze nota is de keuze van B&W om versneld over te gaan naar het vervangen van de resterende oude openbare verlichting.
Inmiddels zijn er al veel lampen omgeruild en vervangen door energiezuinige LED lampen.
WB steunt deze visie en geeft aan liever vandaag dan morgen hiermee te beginnen.
Weliswaar brengt dit voor de komende 2 jaren extra kapitaallasten met zich mee maar daar staat een flinke, structurele besparing in de energiekosten en onderhoud tegenover.
Weststellingwerfs Belang zegt dan ook : “LED it be ”

Het college van B&W gaat besparen op de kapitaallasten door het uitstellen van niet direct noodzakelijke investeringen. Zo wordt kritisch naar het wagenpark gekeken en zullen extra onderhoudsbeurten ingezet worden in plaats van vervangen, uiteraard met het veiligheidsaspect voorop.
De aanleg van bermkeien wordt eerst gestopt. De aanleg van glasvezel in de gemeente door meerdere partijen, betekent dat de grond, meerdere malen, wordt open gehaald.
Indien de glasvezels er liggen zal er, in overleg met de dorpen, nader worden bekeken waar nog bermkeien gewenst zijn.
Weststellingwerfs Belang is positief over deze standpunten en deze voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023.

Tot slot heeft WB nog een wens, één wens richting u allen ( wijs maar de zaal in ) hier en thuis…
U allen kunt er voor zorgen dat wij, onze jeugd, een gezond leefklimaat en een gezonde omgeving doorgeven en wij roepen u op, in actie te komen, tegen uw eigen huishoudelijk afval. Weststellingwerfs Belang wil samen met collega- raadsleden en B&W toewerken naar 100kg of minder huishoudelijk restafval per inwoner per jaar.
Persoonlijk ben ik een weddenschap aangegaan met de ietwat sceptische heren de Klein van SDW en dhr. Thijssen van Groen Links maar met uw hulp ben ik er van overtuigd dat we de doelstelling gaan halen! Bedankt voor uw aandacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.