Tom Hartog

VVD, WB, CDA & SDW presenteren coalitieakkoord ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf!’

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer enige tijd geleden, om precies te zijn, exact 10 weken.Na het gesprek met de verkenner, waaruit bleek dat alle partijen vonden dat de huidige coalitie van VVD, CDA & WB door moest gaan en het advies er kwam om te komen tot een bredere coalitie zijn…

Stemwijzer/ kieswijzer Weststellingwerf

Stemwijzer/ kieswijzer Weststellingwerf

Weststellingwerfs Belang vind het jammer dat er geen kieswijzer voor Weststellingwerf is.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 & Motie ‘Hemelwater reservoirs’.

Vanavond hebben wij in de Raadsvergadering bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 ingestemd met het door het college voorgestelde scenario 3. Wat houdt scenario 3 dan in hoor ik u denken. Scenario 3. Voortzetten huidige beleid en uitvoering klimaatmaatregelen, bewustwording bewoners en energiebesparing 1. Met dit scenario wordt…

Zienswijze Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Veenweide. Begin November werd ons het ontwerp veenweideprogramma 2021-2030 ter inzage aangeboden. Blij zijn wij dat wij als raad met ondersteuning van dhr. Stam een zienswijze hebben kunnen opleveren en constructief de samenwerking hebben opgezocht in het belang van onze inwoners en leefomgeving. Gelijkwaardigheid is voor Weststellingwerfs Belang een uitgangspunt…

Algemene beschouwingen november 2020

Algemene Beschouwingen 2020, Voorzitter. 2020, wat is het een bizar jaar. Die zagen we niet aankomen. Er is een wereldwijd razende ziekte en een diepe economische crisis. Als ik vorig jaar tegen mensen had gezegd dat ze een paar maanden niet naar school kunnen of dat ze betaald thuis kunnen…

Algemene beschouwingen door fractievoorzitter Tom Hartog

Afgelopen maandag, 8 juli 2019, de laatste raadsvergadering voor het zomer reces. Onder andere de Algemene beschouwingen, de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020 – 2023 stonden op het programma. Hierbij de tekst zoals Weststellingwerfs Belang fractievoorzitter Tom Hartog deze heeft voorgedragen. Een tekst met input vanuit de fractie en…

Desiré Dooper & Tom Hartog bijna 1 jaar raadslid voor Weststellingwerfs Belang

Beste volgers van Weststellingwerfs Belang, Inmiddels zijn Desiré Dooper en Tom Hartog bijna 1 jaar actief als raadslid in hun eerste periode voor Weststellingwerfs Belang Wij hebben in dit jaar al veel mogen leren en kunnen u melden dat wij, gesteund door onze fantastische steunfractie leden, nog steeds met erg…

Weststellingwerfs Belang heeft zich aangesloten bij Provinciaal Belang Fryslân

Provinciaal Belang Fryslân is een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân. De vereniging van Provinciaal Belang Fryslan (PBF) is opgericht op 23 mei 1992 en vertegenwoordigt de grootste stroming van de lokale gemeentelijke partijen in de provincie Fryslân. Provinciaal Belang…

VVD, CDA en WB sluiten coalitieakkoord voor Weststellingwerf: ‘Samen werken, gewoon doen’

Hans Visser (CDA), Tom Hartog (Weststellingwerfs Belang) en Richard Bos (VVD) presenteren het coalitieakkoord. Foto: Lenus van der Broek VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben in het coalitieakkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ hun ambities voor Weststellingwerf voor de komende vier jaar beschreven. Daadkracht, Netwerk en Ambitie – kortweg DNA…