Algemene beschouwingen november 2020

Algemene beschouwingen november 2020

Algemene Beschouwingen 2020,

Voorzitter. 2020, wat is het een bizar jaar. Die zagen we niet aankomen. Er is een wereldwijd razende
ziekte en een diepe economische crisis. Als ik vorig jaar tegen mensen had gezegd dat ze een paar
maanden niet naar school kunnen of dat ze betaald thuis kunnen zitten, dan hadden ze waarschijnlijk
staan te juichen. Maar toen het nu echt zo bleek, was het toch een stuk minder leuk. Je kon je
ouders, je opa en je oma niet knuffelen. Je kon eerst niet eens sporten. Mensen werden ziek.
Sommige mensen werden heel erg ziek en heel veel mensen zijn helaas overleden. Er overlijden nog
steeds elke week mensen aan corona.

Het is een moeilijke tijd voor velen. Iedereen probeert zich zo goed en zo kwaad als mogelijk aan de
opgelegde regels en adviezen te houden. Wij willen dan ook onze steun uitspreken naar o.a. de
horecaondernemers en anderen welke het momenteel erg zwaar hebben. En onze oprechte dank en
respect, naar de zorgverleners.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Er is één ding: uiteindelijk komt het allemaal goed. Het gekke is,
niemand weet nog precies hoe, maar dat het goed komt, daar zijn wij van overtuigd.

Landelijk gebeuren er wat ons betreft wel verontrustende zaken.
Wanneer je kijkt naar de vorm van protest welke door de blokkerfriezen en de boeren zijn gebruikt
dan krijg je de wereld, het leger en de rechters op je afgestuurd. Maar ben je tegen Zwarte Piet, en is
je naam Akwasi en roep je op tot bruut geweld en moord dan word je een woordkunstenaar
genoemd. Of heet je Grapperhaus en overtreed je de regels dan stort je wat geld op de rekening van
het Rode Kruis en zeg je een paar keer sorry voor de camera. Het riekt naar dubbele standaarden in
onze maatschappij en in ons rechtssysteem. Gelukkig zijn wij noorderlingen aardig nuchter en niet
heel snel gek te maken.

Dan kijkende naar de Programmabegroting 20212-2024 en najaarsnota 2020, deze is opgesteld op
basis van de tot nu toe bekende gegevens. Echter, we zitten in de grootste naoorlogse crisis sinds de
tweede wereldoorlog, de coronacrisis. Het kan niet anders dan dit ook nadelige gevolgen gaan
hebben voor de gemeentefinanciën. Maar hoeveel gevolgen? Wie het weet mag het zeggen.

Programmabegroting 2021-2024
In zowel 2021, 2022 en 2023 is de verwachting dat deze financieel niet positief afgesloten kunnen
worden. Echter, door de wijze van uitvoering is de verwachting dat het nadelige resultaat ieder jaar
iets minder groot zal zijn zodat we in 2024 weer een klein positief financieel resultaat kunnen
noteren.

Wij blijven ons zorgen maken over de tekorten op de uitgaven voor onder andere de Jeugdwet en
WMO. Er zijn maatregelen getroffen om meer grip te krijgen op de uitgaven. En wij hopen dat dit zijn
vruchten gaat afwerpen. Daarbij ook complimenten voor de GRIP-programma’s. Wij hebben daarbij
het vertrouwen dat het college en alle ambtenaren welke zich hier dagelijks voor inzetten het beste
voor hebben met de zorg en een duurzame aanpak.

Juist in deze onzekere tijd vinden wij het belangrijk dat ook de communicatie richting de raad ten alle
tijden optimaal is. Dit zodat wij als raad ook tijdig aan de juiste knoppen kunnen draaien.

Feit blijft wel dat het wenselijk zou zijn wanneer er vanuit Den Haag ook meer financiële middelen
gaan komen.

Dan over het veenweide programma, en de urgentie hiervan. Het veen is ontwaterd om het geschikt
te maken voor landbouw gebruik en momenteel daalt de bodem gemiddeld met 8 tot 12mm per
jaar. Als dit zo doorgaat zal het veen op lange termijn komen te verdwijnen.

Er zijn een aantal nadelige effecten van de bodemdaling, te denken aan onder andere;
– Schade aan woningen en vastgoed en overlast voor bewoners.
– Verzakken van wegen en schade aan infrastructuur.
– Verhoogde CO2 uitstoot door oxidatie van het veen.

Wanneer er weer delen land onder water gezet gaan worden, dan kunnen er boeren zijn welke
worden benadeeld ten opzichte van boeren in andere gebieden.

Voor boeren is het lastig om concurrerend op de markt te blijven, een optie zou kunnen zijn om de
boeren de mogelijkheid te geven om te verplaatsen.

Maar wat ook een optie zou kunnen zijn voor de ondernemende boeren is om een nieuw
verdienmodel te bedenken, door bijvoorbeeld samen te werken met andere boeren en door zich in
te zetten op andere niches om inkomsten te verkrijgen zoals het opstarten van campings en door het
aanbieden van streekproductie.

Wb vindt het belangrijk dat de boeren in onze gemeente ook in de toekomst een fatsoenlijk inkomen
kunnen vergaren en vind het belangrijk dat men goed in gespreken met blijven met de
ondernemende boeren.

Daarnaast vind WB het belangrijk om de boeren in Weststellingwerf te steunen, onder andere door
het kopen van streekproducten. Er zijn prachtige producten te verkrijgen in de omgeving en we
moeten onszelf ervan bewust zijn, of worden hoe rijk we zijn aan streekproducten.

Dan tot slot, nog een oproep met betrekking tot duurzaamheid en zonne-energie.
Weststellingwerfs Belang is van mening dat wij allen moeten pleiten voor het massaal inzetten van
het leggen van zonnepanelen op de daken. In plaats van grootschalige zonneparken op land waarbij
het land wordt opgekocht door energie-cowboys.

WB geloofd dat er in onze mooie gemeente heel veel mogelijk is.
Wij zijn van mening dat onze gemeenteraad heel veel kan doen om onze ambtenaren en het College
te ondersteunen om Weststellingwerf beter en mooier te maken.

Wanneer we met respect naar elkaar te luisteren, niet kijken naar welke persoon het voorstel
verdedigd, maar naar welk voorstel de persoon verdedigd, is in onze ogen alles mogelijk.

WB kijkt optimistisch naar de komende tijd en we hopen op een constructieve samenwerking.

Tom Hartog
Fractievoorzitter
Weststellingwerfs Belang

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.